Våre
medlemsbedrifter

Sammen er vi sterkere.

Bli medlem du også!

Vi er pr. i dag ca. 150 medlemsbedrifter og i stadig utvikling og vekst.
Sammen skal vi løfte fjell og legge tilrette for næringslivet,
skape vekst og trivsel for hele Fauske.