Bedriftsbesøk til SKS

Trine har tatt turen til Salten Kraftsamband (SKS) som er en av de største medlemsbedriftene våre, og hadde en hyggelig prat med konsernsjef Liina Veerme.

Liina er opprinnelig fra Estland, men de siste 20 årene har hun bodd i Sverige inntil hun flyttet til Nord-Norge. Før hun tiltrådte stillingen som konsernsjef ved SKS i august 2019, var hun administrerende direktør og konsernsjef for Hedemora Energi AB i Sverige.

Hun har bosatt seg på Fauske med mann og barn, og vi er svært glade for å få en slik kapasitet som henne til Fauske. Hun trives svært godt i Nord-Norge og sier at det er ikke så ulikt hvor hun bodde i landlige omgivelser før hun kom hit.

Liina har i en årrekke jobbet i mannsdominerte miljøer, og vi snakket om hvordan det er å være kvinne i et slik miljø. Kanskje er det slik at vi kvinner setter større krav til oss selv, og hva vi må prestere enn en mann gjør i samme rolle for at vårt resultat merkes mer, både på godt og vondt. Liina mener kvinner tilføyer en annen dimensjon og at vi trenger balansen mellom kvinner og menn. Og hun håper vi i fremtiden klarer å få flere kvinnelige ledere i nettopp kraftbransjen. Liina fremhever at hun har vært heldig og hatt sjefer som har pushet henne fremover, og som har hjulpet henne til å tro at hun faktisk klarer mer enn hun hva selv tror.

I jobbsammenheng er det særlig to ting som Liina spesielt er opptatt av i dag.

Det ene er at strømnettet vi har i dag er en stor flaskehals fordi det er i dårlig forfatning.  SKS har kapasitet til å øke produksjonen, men det lar seg ikke gjøre fordi strømnettet ikke er dimensjonert for dette. Enkelt forklart ser vi i dag på at vannet som kunne vært utnyttet på en bedre måte, bare passerer uten å være godt nok utnyttet. Og i verste fall kan vi gå glipp av industrielle muligheter fordi strømnettet vårt rett og slett er for dårlig.

Det andre Liina er opptatt av er Grunnrentebeskatningen og hvordan denne slår inn negativt. Kraftprodusenter betaler vanlig selskapsskatt på 22% på overskudd, med fradrag for drifts- og finanskostnader. I tillegg betaler de også grunnrenteskatt til staten på 37%. Og her gis det ikke fradrag for reelle kostnader, baret lavt skjermingsfradrag. Nye prosjekter med høye lånekostnader risikerer dermed å betale mer i skatt enn de har i overskudd, og da blir det ikke lønnsomt å investere.

Fauske Næringsforum setter stor pris på at vi har dyktige fremoverlente kvinner som toppledere, vi heier på Liina og alt hun og alle ansatte ved SKS klarer å skape.

Visste du forresten at Liina er kåret til årets «kraftkvinne» i sterk konkurranse med 54 nominerte dyktige kvinnelige toppledere i kraftbransjen fra hele Norge.

Her kan du lese mer om SKS https://www.sks.no