Bransjemøte for butikkene i Fauske handelstand

Fornøyde deltakere

Fauske Næringsforum inviterte til bransjemøte for butikkene i Fauske Handelsstand og hadde et interessant og utbytterikt møte.

Vi hadde invitert senterlederne fra hhv Krokdalsmyra og Amfisenteret Uwe Johansen og Ann-Mari Zahl, som begge la frem status og situasjon for sentrene.

I tillegg var også daglig leder Kristian Amundsen ved Fauna KF invitert for å si noe om status, tanker og visjoner for fremtiden i Fauske.

Det kom mange gode innspill som vi tar med oss videre.