Covid – 19 og nye oppdaterte tiltak

Regjeringen innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland. Det er nå besluttet å innføre tiltaksnivå C i Fauske og andre Saltenkommuner fra midnatt, natt til lørdag 13. mars. Tiltakene varer til og med fredag 19. mars.

Blant annet betyr dette bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Her kan du lese mer

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?fbclid=IwAR3nhWtEqGfq0XO7yR5J6gQA2IIiV_infN6SH2gIWQZWUzZcn7CB_W0fvSI&expand=factbox2835777