Fem millioner søkbare kroner for bedrifter i Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 5 millioner kroner til hovedprosjekter i bedrifter i Nordland.

Merk søknadsfrist, 17. mars 2021

Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter; 

  • Sjømat og marine næringer 
  • Industri 
  • Opplevelsesbasert reiseliv 
  • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene 

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte. 

Les mer her;

https://www.nfk.no/aktuelt/fem-millioner-sokbare-kroner-for-bedrifter-i-nordland.1036185.aspx

Mo Industripark

Ytterligere informasjon:

Linda Helén Haukland

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune
Mob: 932 65 777