Har du eller din bedrift behov for etter – og videreutdanning?

Og tenger du påfyll av kompetanse og vil ha mer informasjon om mulighetene du har for dette?

Fauske Næringsforum i samarbeid med Karriere Nordland inviterer deg til møte onsdag 17. November på Fauske Hotell for å orientere om muligheter som finnes for etter- og videreutdanningstilbud.

Nordlands viktigste ressurs er folkene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver.

Nærings- og arbeidslivet i Indre Salten trenger kompetent arbeidskraft. I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet.

De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring. Tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

Det blir 3 likelydende møter samme dag

Frokostmøte fra kl. 08.00-09.30 Les mer og meld deg på frokostmøtet her

Lunsjmøte fra kl. 11.00-12.30 Les mer og meld deg på lunsjmøtet her

Kveldsmøte fra kl. 18.00-20.00 Les mer og meld deg på kveldsmøtet her