HVORDAN SKAL FREMTIDENS FAUSKE VÆRE?

Fauske kommune, Fauske Næringsforum og Fauna KF inviterer næringslivet i Fauske kommune til møte om hvordan vi skal utvikle Fauske i framtiden.

Møtet arrangeres digitalt over Teams, onsdag 17. mars kl. 18:00-19:30. Det vil bli gjort opptak av møtet.

For å melde deg på, kan du sende en e-post til Kristian Amundsen i Fauna på kristian@faunakf.no eller Trine Stenvold i Fauske Næringsforum på ts@fauskenf.no.

Påmeldingsfrist er 15. mars 2021. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Fauske kommune arbeider for tiden med ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal være kommunens øverste styringsdokument, og skal forme Fauske kommune som organisasjon og samfunn.

Det er fastsatt seks prioriteringsområder som den nye kommuneplanen skal ta for seg:


1. God oppvekst og godt liv
2. Klima- og miljøvennlig utvikling
3. Omstillingsdyktig næringsliv
4. Attraktive byer og steder
5. Mangfold og inkludering
6. Deltakende innbyggere


I tillegg skal de vedtatte prioriterte folkehelseområdene gjenspeiles i planen:
– Utjevning av sosial ulikhet i helse
– Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv

I samfunnsplanen skal det utarbeides arealstrategier. Disse vil ha en direkte påvirkning av kommunens arealplanlegging. Næringslivet inviteres nå til å delta i diskusjonen omkring mulige mål og strategier for framtidens Fauske.

– Delta på møtet og formidle dine ideer og visjoner om Fauskes fremtidsutvikling.


PROGRAM

Møtet vil ha et spennende og innholdsrikt program:

 • Introduksjon ved møteleder: Daglig leder i Fauna KF Kristian Amundsen og Daglig leder i Fauske Næringsforum Trine Stenvold
 • Orientering om kommuneplanens samfunnsdel: Areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen
 • Ordfører Marlen Rendall Bergs betraktninger: Hvordan skal Fauske kommune se ut i fremtiden?
 • I tilleg vil en rekke ansatte være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer:

  – Kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling Trond Heimtun
  – Enhetsleder for vei, vann og avløp (VVA) Frank Zahl
  – Enhetsleder for plan og utvikling Rune Reisænen
 • Vi ser frem til å ha deg med i et engasjerende og innholdsrikt møte.