Invitasjon til frokostmøte onsdag 30. mars kl. 08.00 med tema;

«Et mer demensvennlig samfunn»

Vi blir stadig eldre, og vi ser allerede at utviklingen av demens, eller kognitiv svikt i samfunnet er økende. 

Statistikken ifølge www.demenskartet.no sier at det bor ca 230 personer med demens bare i Fauske kommune. Flere av disse er relativt unge med god fysisk helse. Det kan derfor være svært vanskelig å vite hva en selv kan gjøre i møte med personer rammet av demens.

Sykdommen er fortsatt tabubelagt.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen har som mål å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. 

Her kan vi i samarbeid med næringslivet, helsetjenesten og frivillige jobbe sammen for å skape gode trygge lokalsamfunn for alle.

Hvordan kan vi møte dette i fremtiden?

Vi ønsker å ruste næringslivet for å møte fremtidige utfordringer rundt dette. 

Les mer om møtet og meld deg på her; https://event.getynet.com/viewEventNew.php?

Vi er svært glad for å ha fått med oss tre engasjerte innledere;

  • Nina Tande Hansen som representerer Nasjonalforeningen for folkehelse og Fauske Demensforening. Nina vil gi en kort innføring i hva demens er, og hvordan ansatte i næringslivet kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av deres tilbud/tjenester.
     
  • Siv Helskog representerer Gode Øyeblikk, som er en privat helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse innenfor demens. Siv Helskog vil fortelle om hvordan de bruker miljøbehandling og personsentrert omsorg i møte med det enkelte mennesket. Vi vil også få en orientering om deres tjenester og tilbud, samt høre erfaringer fra mange års samarbeid med Meløy kommune
     
  • Hege Ruud fra Heges Matopplevelser som vil orientere om hvorfor mat er viktig for eldre, og for personer med demens. Mat skaper minner og gode opplevelser. I tillegg ser Hege også kobling mot hvordan vi kan engasjere eldre og frivillige opp mot Salten Mat Festivalen – det handler til syvende og sist om matglede.