Kunnskap i krisetider – NFK

Seks millioner kroner i søkbare midler til kompetanseheving i småbedrifter.

Nordland fylkeskommune har gjennom regionreformen fått ansvar for virkemiddelordningen Bedriftsintern opplæring (BIO-midlene). Årets midler til BIO-ordningen utgjør til sammen seks millioner kroner som bedrifter i Nordland kan søke på.

Ved årets tildeling rettes midlene spesielt mot sårbare næringer, med hovedfokus på enkeltpersonsforetak og småbedrifter (til og med 50 ansatte).

Utfordrende tid

Klikk for stort bilde

Fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Koronautbruddet har ført til en krevende situasjon, spesielt for enkeltpersonforetak og små/mellomstore bedrifter i fylket vårt. Nordland er avhengig av disse bedriftene, og vi ønsker at krisetidene blir brukt til kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer. Dette vil kunne føre til at våre bedrifter kommer styrket gjennom denne kriseperioden og legger grunnlaget for et sterkere privat næringsliv i Nordland på sikt, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap).

Strategisk viktige bransjer

– Bedrifter med omstillingsproblem og som ønsker kompetansetilførsel for å videreutvikle sin bedrift, kan søke ordningen. For 2020 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonsforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, samt mat- og restaurantbransjen, sier Olsen.

Styrke de ansatte

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Det blir bare gitt tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne tilsatte. Virksomhetene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Bedriftene skal søke gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Maksimalt støttebeløp er på 200 000 kroner