Nedlagt SFO tilbud på Fauske = Nedlagt næringsliv

Saken om sommerstengt SFO i Fauske kommune vil ramme næringslivet hardt.

Fauske Næringsforum har mottatt en rekke reaksjoner fra bedrifter som er svært bekymret for vedtaket som ble gjort i Fauske Kommunestyre om at SFO kun skap holde åpent på elevenes skoledager. Kuttet gir ettersom vi er kjent med en besparelse på 422.000,-.

Vi har mottatt en rekke reaksjoner fra bedrifter som er svært bekymret etter vedtaket om sommerstengt SFO. Våre medlemsbedrifter representerer et vidt spekter, herunder industribedrifter med faste arbeidstider tilpasset produksjonen, hvor det ikke er rom for flexi-tider, eller mulighet for tilpasning av arbeidstid for den enkelte. Ansatte må være til stede når produksjonen er i drift. Vi har butikker med åpningstider som er tilpasset oss som kunder, og som ikke bare kan tilpasse dette til ansattes endrede behov for barnepass.

Denne saken har også vært publisert både i Saltenposten og i Avisa Nordland med 4 barns mor Dina Ferstad som tok over Rema 1000-butikken på Krokdalsmyra sammen med samboeren, og som er dypt bekymret for hvordan de skal drive butikkdriften i disse sommermånedene.  Som de selv sier så har de ingen familie her som kan hjelpe til med barnepass. De har snakket om å flytte til nabokommunen Sørfold, og pendle til Fauske, på tross av at de nettopp har kjøpt seg nytt hus på Fauske.

Her fikk vi en familie på 6 som valgte å flytte til Fauske i fjord sommer og som virkelig er ressurser for kommunen. Det er ikke greit – er det slik vi ønsker å ha det?

Enkel matematikk

Dersom EN familie på seks velger å flytte til Sørfold, hva vil da Fauske kommune tape i rene inntekter på det: Da tenker vi 12% ren kommuneskatt av lønn til to voksne mennesker – det blir fort et sted mellom kr 120.000-150 000. Så er det slik at kommunen får en del rammetilskudd pr barn (innbyggertilskudd) uten at vi har satt oss detaljert inn i størrelsen for hva dette utgjør for Fauskes del. Med litt enkel hoderegning tipper vi at det ikke skal veldig mange utflyttere til, før kommunen har tapt disse 420 000 kronene som kommunen «sparer».

Vi snakker om at vi skal ha næringsutvikling og vi jobber for å få nye industriarbeidsplasser – men hvilken næringsutvikling og hvilken industrisatsing blir det når vi ikke engang klarer å ha et SFO tilbud i sommermånedene når skolen er stengt.

Vi skjønner at det er en håpløs oppgave å være lokalpolitiker, og være tvunget til å kutte så kraftig som de må gjøre i Fauske kommune. Men at en velger å kutte på noe som egentlig er en potensiell inntektskilde for kommunen har vi vanskeligheter med å forstå. Det å ha god barnehagedekning og et velfungerende SFO er noe vi vet potensielle tilflyttere sjekker før de flytter til vårt distrikt. Hvis dette vedtaket står ved lag så er det ingen tvil om at enkelte av de som vurderer å flytte til Fauske kommer til å velge noe annet.

Hvilke signaler gir vi til evt nye tilflyttere til kommunen – her er du velkommen – men bare ikke med små barn. Det er jo virkelig disse vi burde applaudert og jublet for å få nettopp til å flytte hit. Dette kan bli en katastrofe for næringslivet.

Stabil familielogistikk er en forutsetning for etablert og fremtidig næringsutvikling

Vi forventer at denne saken blir tatt opp til ny vurdering.