Nordland Personbefordring – Et unikt konsept

Leif Lindstrøm er mannen bak Nordland Personbefordring. Han har utviklet et helt nytt konsept med transport av liggende pasienter. Dette er beregnet for pasienter som ikke har behov for sykebil og blålys men som er for dårlig til å kunne benytte seg av ordinær drosje.

I tillegg tar de også på seg oppdrag med å frakte kunder som enten er rullestolbrukere eller har behov for spesial tilpasning.

Selskapet har sine grunnrøtter fra 1991 med ulik transport innen gods, drosje, buss, spesialtransport og krantransport. Selskapet tilbyr også spesialtransporter sammen med ledsager.  Hele 25 erfarne sjåfører arbeider i dag for selskapet til Leif.

I tillegg til å være et eget selskap, er de også en del av Fauske Taxi og formidler enmanns-turer.

Nordland Personbefordring har hatt oppdrag med å frakte personer fra sør til nord, sammen med ledsager for å gi pasienten en mulighet for å være sammen med sin nærmeste familie i nord. For mange har det betydd mye å kunne få en siste mulighet til å komme til et sted der man har gode minner.

Selskapet jobber systematisk med bærekraft, og ble i januar 2022 miljøfyrtårn sertifisert.

Leif Lindstrøm har vært gründer gjennom hele livet, og han står nå bak selskapet med hovedbase på Kistrand. Han har startet opp gatekjøkken på Fauske på slutten av 70-tallet, han startet opp Leifs bilberging på 80-tallet, samt med utleie av containere og spesialtransport. Transport har vært en rød tråd gjennom yrkeskarrieren til Leif, og han har i tillegg også kjørt drosje i en mannsalder, helt tilbake til tidlig 70-tall.