Nytt medlem – The Quartz Corp

Vi er svært glad for at The Quartz Corp ønsker å bli medlem i Fauske Næringsforum.

The Quartz Corp utvinner og prosesserer superren kvarts, og skreddersyr råstoff til High Purity Quartz produkter ved hjelp av innovative produksjonsprosesser. TQC videreforedler kvarts som benyttes blant annet i produksjon av solcellepanel, som komponenter i mobiltelefoner og datamaskiner, til optikk.

Lenke til Facebook https://www.facebook.com/thequartzcorp/?ref=page_internal

Lenke til LinkedIn https://www.linkedin.com/company/the-quartz-corp/

Lenke til hjemmesiden: https://www.thequartzcorp.com/drag-no/