Ønsker du å bidra i en krevende tid?

For å bekjempe det pågående koronautbruddet (Covid-19) har Nordlandssykehuset HF behov for ekstra personell ved våre sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som er elektriker, automatiker, rørlegger, snekker, vaktmester, sjåfør, kjøkkenassistent, kokk, renholder mm., og som i dag ikke jobber i helsesektoren. 

OBS! Dette er ikke en ordinær stillingsutlysning, men Nordlandssykehuset som ønsker å kartlegge personell som kan kontaktes ved behov for bistand i tiden fremover.

https://1620162978.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4211875561?language=NB&link_source_id=0