Ønsker du å påvirke framtidens Fauske?

Invitasjon til møte om framtidens Fauske kommune

Hva er «det gode liv i Fauske», og hva skal til for at vi skal få det enda bedre her? Dette er spørsmål vi stiller i arbeidet med ny samfunnsplan.

Fauske kommune, Fauske Næringsforum og Fauna KF inviterer til møte med næringslivet i kommunen med tema – Fremtidens Fauske. Dette er det andre møtet som avholdes i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan.

Møtet arrangeres digital over Teams – Torsdag 22. April kl. 18.00-19.30. Påmelding til møtet kan du gjøre til ; liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no

Prioriteringsområdene i denne planen er tema for møtet:

  1. God oppvekst og godt liv
  2. Klima- og miljøvennlig utvikling
  3. Omstillingsdyktig næringsliv
  4. Attraktive  byer og steder
  5. Mangfold og inkludering
  6. Deltakende innbyggere

Har du spørsmål om prosessen, innspill eller meninger, kan du sende e-post til; nysamfunnsplan@fauske.kommune.no

Les mer her på hjemmesiden til Fauske kommune https://www.fauske.kommune.no/hvorfor-skal-vi-lage-ny-plan.547669.no.html