Samarbeid med Bodø Næringsforum

Spennende møte/middag med styrene for Fauske og Bodø Næringsforening i går.

Samarbeid og kjennskap til hverandre gir styrke.

Tema for møtet var hvordan vi i regionen kan samarbeide og samhandle på tvers av kommunegrenser. Mange interessante tema ble diskutert, herunder strategiske områder innenfor blant annet; næringslivsutvikling, transport- og samferdsel, utdanningsfeltet og fremtidens behov for fagkompetanse og mye mye mer.

Dette er bare starten på et fruktbart samarbeid.