Samarbeid om innspill til Næringsministeren

Sammen med bla. NHO og næringsforeningene i Nordland, har Fauske Næringsforum gitt næringsministeren innspill på hva som må til for å berge Nordlandsbedriftene gjennom krisen.

Innspillsnotatet inneholder viktige forslag om justering i permitterings- og kompensasjonsreglene som må til for at bedriftene skal kunne fortsette å skape jobber og verdier