Samferdselskonferansen i Salten 2021

Gjennom prosjektet «Samferdsel i Salten» har Salten Regionråd, sammen med Fauske Næringsforum, tatt initiativ til Samferdselskonferanse på Fauske 23. November 2021.

Norge har fått ny regjering, Nasjonal Transportplan skal tas med fra plan til handling, og Regional Transportplan står for døra.

Hvordan kan nye samferdselsløsninger styrke Salten og landsdelen? Hvilke behov har bedriftene? Hvordan tilpasser vi oss det grønne skiftet?

Dette og mere til skal vi diskutere på Samferdselskonferansen den 23. November.

Vi skal innom lokale og nasjonale aktører som skal være med på å løfte frem ulike tema for dagen, komme med aktive løsninger og bringe dialog til bordet!

Lese mer og meld deg på her; https://event.getynet.com/viewEventNew.php?eventID=2947&languageID=no

Fauske Næringsforum i samarbeid med Salten Regionråd, NHO Nordland, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Innovative anskaffelser – nasjonalt program for leverandørutvikling.