Fauske Næringsforum

Medlemsfordeler for næringslivet i Fauske

De største verdiene skaper vi sammen

Medlemsbedrifter

Fauske Næringsforum har i dag nærmere 150 medlemsbedrifter og skal jobbe med å bidra til god livskvalitet og verdiskapning i Fauske og saltenregionen.

Vi skal ha fokus på næringslivets interesser og tilrettelegge for tett og godt samarbeid i arbeidet med videre utvikling og verdiskapning.

Gjennom kontingent og serviceavgift gir medlemskapet deg og din bedrift:

  • Næringspolitisk innflytelse
  • Nettverk hvor du treffer bransjekolleger, potensielle kunder og leverandører
  • Faglige kurs og konferanser
  • Råd og veiledning

Fauske Næringsforums hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at medlemmene skal få noe tilbake gjennom tiltak som vi gjennomfører med det formål om økt verdiskapning hos medlemsbedriftene.

Fauske Næringsforum jobber for:

  • Bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være et felles talerør
  • Øke muligheter for personlig nettverksbygging ved å skape møtesteder
  • Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser

Jo flere medlemmer
– jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter.