Meny
Top Image

Vi er gode en og en, men best er vi SAMMEN

Om oss

Vi jobber for bygge verdier og ivareta mulighetene for næringslivet i Saltenområdet. Vi er Indre Saltens største bransjeuavhengige næringsforening.

Fauske Næringsforum jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet, og er et viktig nettverk for å treffe andre næringsaktører. Vi jobber for å videreutvikle Saltenregionen til et spennende og utviklende sted å bo, jobbe og leve i. Og vi har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i regionen. Vi skal ha en pådriverrolle i å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

 

Vant pris fra NHO Nordland i juni 2023

Vi vant prisen som månedens bedrift med begrunnelse "Bedriften er en ledestjerne som har markert seg i regionen gjennom sin klare stemme for å fremme næringslivet, skape nettverk og synliggjøre Salten som et attraktivt sted å bo, jobbe og leve"  Les mer om begrunnelsen her

 

Fauske Næringsforum arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Vår hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at du som medlem får noe tilbake gjennom tiltak vi gjennomfører, og som skal gi økt verdiskaping hos deg som medlem.

Vårt motto er; "Vi er gode en og en, men best er vi SAMMEN"

ANSATTE

Trine Stenvold
Trine Stenvold
Daglig leder
90688211

Styret 2024 – 2025

Kari Haugberg
Styreleder
Salten Kraftsamband
992 70 439
Morten Olsen
Nestleder
Multicervice
977 06 233
Sten Yttervik
Styremedlem
Nico Fargehandel
976 53 661
Kevin Slettmyr
Styremedlem
Nordasfalt
909 41 153
Kristine Sjø
Styremedlem
Spire
Aina Fagereng
Varamedlem
BRUS
48246874
Tom Erik Lund
Varamedlem
Fauske Sprint
99258950
Martine Eidissen Nymo
Varamedlem
Norwegian Rose
90246545