Meny
Top Image

Vi er gode en og en, men best er vi SAMMEN

Om oss

Vi jobber for bygge verdier og ivareta mulighetene for næringslivet i Saltenområdet.

Fauske Næringsforum jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet, og er et viktig nettverk for å treffe andre næringsaktører. Vi jobber for å videreutvikle Saltenregionen til et spennende og utviklende sted å bo, jobbe og leve i.

 

Fauske Næringsforum arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Vår hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at du som medlem får noe tilbake gjennom tiltak vi gjennomfører, og som skal gi økt verdiskaping hos deg som medlem.

Vårt motto er; "En og en er vi god, men best er vi SAMMEN"

ANSATTE

Trine Stenvold
Trine Stenvold
Daglig leder
90688211

Styret 2021 – 2022

Gisela Hansen Gulstad
Styreleder
Indre Salten Energi (ISE)
+47 40 24 91 35
Tove-Kristin Eliassen
Nestleder
CircleK
Per Gunnar Hansen
Styremedlem
PG Holding
Morten Olsen
Styremedlem
Multicervice
Sten Yttervik
Styremedlem
Nico Fargehandel
Andreas Opheim
Varamedlem
Salten Kraftsamband
Lill Anita Karlsen
Varamedlem
Vilje Frisør
Kari Haugberg
Varamedlem
Elkem Salten