Meny

BLI MEDLEM I FELLESSKAPET

Medlemstallet er økende, og jo flere vi er - jo større styrke. Et medlemskap er rimelig, nyttig og hyggelig.

Vi samler næringslivet i et stort nettverk med påvirkningskraft, og foreningen er mer aktuell enn noen gang.
VELKOMMEN TIL INDRE SALTENREGIONENS NÆRINGSNETTVERK
Vi jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet, og vi jobber for å videreutvikle Saltenregionen til et spennende og utviklende sted å bo, jobbe og leve i.

Vi er Indre Saltens største bransjeuavhengige næringsforening. Dette er et inkluderende fellesskap av og for verdiskapere som ønsker positiv vekst og utvikling i vår region.

Blant våre medlemmer finner du alt fra små oppstartsbedrifter til store hjørnesteinsbedrifter i et mangfold av bransjer. Vi er en attraktiv og aktiv møteplass for næringslivet i regionen. Det de alle har til felles er at de sammen bidrar til å styrke næringslivets rammevilkår og positive utvikling.

Som medlem får du:
  • attraktive møteplasser og tilgang på et stort utvalg av frokost/næringslivslunsjer og møtearenaer
  • mulighet til å markedsføre egen bedrift og ansatte
  • dele kunnskap og bygge nettverk
  • gi innspill til næringspolitiske saker som opptar deg
  • kompetansepåfyll og faglige samlinger
  • nyheter og oppdateringer om det som skjer i regionen vår

Fauske Næringsforum arbeider for å hjelpe og ivareta våre medlemmer sine interesser, gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Innflytelse sammen med NHO
Vi er medlem av NHO fellesskapet og har jevnlige møter med NHO og næringsforeningene i nord. Sammen jobber vi for å bedre rammebetingelsene for næringslivet.

Vårt motto er; "En og en er vi god, men best er vi SAMMEN"