Medlemsskap
Sammen er vi sterkere

Vi kan få til det som må til for å bygge en by
som er attraktiv for næringslivet.

Medlemsbedrifter
Innbyggere
Kommune

Fauske Næringsforum

Vi jobber for bygge verdier og ivareta mulighetene for næringslivet i Fauske.

Vi jobber for at Fauske skal spire og gro.

Innovasjon er viktig for Fauske Næringsforum.

Vi jobber for at det skal bli lettere å ta av i Fauske.

Vi jobber for å skape moderne arbeidsplasser på Fauske.

Styret Fauske Næringsforum

Styreleder

Gisela Hansen Gulstad

nestleder

Tove-Kristin Eliassen

Styremedlem

Karina Haugberg

Styremedlem

Sølvi Tønder Leirvik

Styremedlem

Thorbjørn Tofte

1. Varamedlem

Ketil Skår