Medlemsskap
Sammen er vi sterkere

Vi kan få til det som må til for å bygge en by
som er attraktiv for næringslivet.

Medlemsbedrifter
Innbyggere
Kommune

Fauske Næringsforum

Vi jobber for bygge verdier og ivareta mulighetene for næringslivet i Fauske.  – Fyll på med tekst om når det startet osv.

Vi jobber for at Fauske skal spire og gro.

Innovasjon er viktig for Fauske Næringsforum.

Vi jobber for at det skal bli lettere å ta av i Fauske.

Vi jobber for å skape moderne arbeidsplasser på Fauske.

Styret Fauske Næringsforum

Styreleder

Gisela Hansen Gulstad

nestleder

Ketil Hugo Skår

Styremedlem

Tove-Kristin Eliassen

Styremedlem

Sølvi Tønder Leirvik

Styremedlem

Thorbjørn Tofte

1. Varamedlem

Iren Tverå

Fauske Næringsforum jobber målrettet for å bidra til god livskvalitet og verdiskapning i Fauske og Saltenregionen. Vi skal ha fokus på næringslivets interesser og tilrettelegge for tett og godt samarbeid i arbeidet med utvikling og verdiskapning. Vår filosofi er like enkel som den er effektiv, sammen er vi sterkere. 

Bli med på laget, og se hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

 

Elisabeth Nicolaisen

Leder , Fauske næringsforum