Behov for et sterkt helsesportssenter i fremtiden

FNF har hatt møte direktør Elke-Maria Bunk og klinikksjef Elisabeth Johannesen ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

VHSS er en stor og svært viktig aktør i kommunen med sine 85 årsverk. Helsesportssenteret har levert tjenester til både barn, unge og voksne innen spesialisert habilitering og rehabilitering siden 1982.

VHSS er hardt rammet av koronasituasjonen og har det økonomisk utfordrende. Situasjonen har vært, og er, svært arbeidsbelastende og har ført til en rekke omstillinger hos staben. (har måttet permittere staben delvis i en kortere periode)

Anbudsmarkedet

De er nå godt i gang med å forberede seg til neste anbudsavtale som kommer i 2022, og som har svært stor betydning både for senteret, og også for Fauske kommune. Det er i dag stor konkurranse og mange aktører i markedet, både kommersielle og ideelle virksomheter.

Lengden på en anbudsavtale vil ha stor betydning for hvilke investeringer som kan gjøres, For eksempel brukte senteret over 40 millioner på renovering av bygg i 2020. I dag er anbudsavtalen 4 år med opsjon på 2+2 år.

Antall ansatte og bredden i kompetansen

I dag er det i overkant av 100 ansatte – som utgjør ca 85 årsverk ved senteret. Det er stor bredde med ulike faggrupper, alt fra overleger/spesialister, helsefaglig bakgrunn og pedagoger til kjøkken/teknisk/service og merkantilt personale.

Fremtiden

Det er behov for et sterkt VHSS også for fremtiden. Senteret omstiller seg i takt med pasientens behov. Det er viktig å ta vare på, og utvikle, de sterke rehabiliteringsmiljøene i Salten. Gripe muligheter for fortsatt vekst og styrke tilbudet til befolkningen i Nordland.