En og en er vi god, men best er vi SAMMEN

Etter å ha deltatt på frokostmøte av Innsikt Bodø med et fremoverlent næringsliv og kommune med felles ambisjoner, har vi nok en gang latt oss inspirere.

Som vi kjenner til, har Bodø ambisjoner om å bli en fremtidsby i verdensklasse ved å ta i bruk ny teknologi og digitalisering.

Det tydelige budskapet var at «dette klarer vi kun ved å stå sammen, løfte i lag og samarbeide med omverdenen». Et budskap som fortoner seg godt i våre ører.

Ingen er eksperter på alt, men alle er ekspert på noe, det er dagens filosofi. Vi forblir sterk i troen på at dersom vi klarer å forene kreftene sammen. kan det umulige bli mulig.

Fauske Næringsforum lar seg inspirere og følger på med følgende en fredag ettermiddag.

En og en er vi god, men best er vi SAMMEN 😊