Fra møte med fokus på kompetansebehov

Fauske Næringsforum og Karriere Salten v/prosjektleder John Howard Bottolfsen hadde i dag 17. November 2021 et vellykket frokostmøte med representant fra AU Bygg, og Fauske Rør AS hvor vi i møtet avdekket konkret etterspørsel etter kompetanse innenfor eks betong og rørleggerfaget. Og allerede på ny-året, hvis flere etterspør kursene,  satser John Howard på kursoppstart i betong- og rørleggerteorien, samt tømrerteorien til fagbrev. Målgruppen er voksne over 25 som trenger rekvalifisering til fagbrev nummer to, men alle som trenger etter- og videreutdanning oppfordres til å melde sin interesse.

Etter nyttår vil det bli flere slike type samlinger hvor Karriere Salten og FNF inviterer til møter med bedrifter og arbeidsliv for å få informasjon om ditt/din virksomhet sitt behov for etter- og videreutdanning, slik at det kan kobles opp flere slike «etterspørselsdrevne» kurs.

Bransjemøtene vil handle om hvordan koble kompetansetilbydere til din virksomhet sitt behov, enten det gjelder fagbrev for voksne med praksis som trenger en skriftlig teoretisk eksamen før de kan melde seg opp til den praktiske fagprøven så snart de kan dokumentere minst 5 år praksis i minimum 80% stilling. Eller, det kan gjelde smarte fagskolemoduler, eller kortere utdanninger gitt av høgskoler eller universiteter. Etter- og videreutdanning handler også om korte ikke- formelle  kurs,  som «Word», «Excel» eller «studieteknikk» – for å nevne noen.