Mørketidslys

Fauske Næringsforum er svært glad for å ha blitt tildelt kr. 100.000,- i midler fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge til prosjekt «Mørketidslys i Nord»   Målet er at det igjen skal bli lys i trærne i den flotte gata vår.   Vi inviterer næringsliv, frivillige, lag og foreninger til dugnadsjobb for å ferdigstille alt innen utgangen av november.   Ønsker DU å bidra til at vi får tilbake de flotte lysene i trærne igjen, ta kontakt på firmapost@fauskenf.no

https://www.an.no/jubler-over-100-000-kroner-til-sentrum-det-som-na-er-igjen-er-bare-skjemmende/s/5-4-1294536