Saltentakst as

Vi har et bredt sammensatt næringsliv og medlemsbedrifter – denne gangen ønsker vi å profilere en av våre nye bedrifter som fysisk er lokalisert til Sørfold, men som tilbyr tjenester i hele Indre Salten.

Saltentakst AS ble etablert i 2018 og tilby sine tjenester i hele Indre Salten og er medlem i Byggmester Takseringsforbund BMTF. 

Saltentakst utfører:

  • Verdivurdering
  • Boligtakst
  • Tilstandsrapport /etter den nye avhendingsloven 01.01.2022
  • Eierskiftrapport / etter den nye avhendingsloven 01.01.2022
  • Skadetakst
  • Næringstakst

De tar oppdrag både til privat og offentlig sektor som nøytral takstmann.

Vi spurte daglig leder Alexander om hva en takstmann egentlig gjør?

De tar oppdrag både til privat og offentlig sektor som nøytral takstmann.. Her vil eierskifterapporten være den mest nøyaktige, den kan sammenlignes med EU-kontroll på bilen. Ofte er det behov for takst i forbindelse med justering av forsikring eller salg av bygg eller tomt.

Som sertifisert takstmann følger vi norsk lov og retningslinjer for byggestandard.

Det er viktig med faglig påfyll og takstmann Alexander Gørtz deltok derfor på seminar ved Byggmestrenes takseringsforbund (BMTF) i Oslo i oktober 2021 for å være forberedt til å ta i bruk ny rapport.

Den nye avhendingslov har tredd i kraft 01.01.2022 og vi er klare for å ta imot oppdrag som krever den nye rapport!

Ta gjerne kontakt med Alexander Gørtz for ytterligere opplysninger og eventuelt tilbud og avtal befaring! For nærmere opplysning, se gjerne hjemmeside http://www.saltentakst.no eller Facebook https://www.facebook.com/saltentakst