Stort engasjement for byutvikling

Da Fauske Næringsforum inviterte til åpent orienteringsmøte på SKS Arena, med tema «Byutvikling» og «E6 ut av sentrum», møtte flere opp og viste stort engasjement. Flere representanter fra blant annet næringsliv, politiske parti og frivillighet var samlet til det første fysiske orienteringsmøte etter pandemien, i regi av Næringsforumet.

Fauske Næringsforum inviterte prosjektleder i Fauske kommune, Kenneth Svendsen, for å presentere status i vegprosjektet «Fra bru til bru» og «Byfornying i Fauske sentrum». For de som ikke kjenner Kenneth, har han hatt en lang politisk karriere. Først i kommunestyret, så på fylkestinget, og deretter har han 20 års erfaring fra stortinget, herav 4 år som visepresident. Han kunne fortelle de oppmøtte at prosjektet «Fra bru til bru», siden det ble opprettet i 2018, har utpekt seg to mulige traseer for å føre tungtrafikken ut av Fauske sentrum. Han illustrerte også de andre mulige utbedringene knyttet til vegprosjektet.

– Det er ingenting som er vedtatt per dags dato når det gjelder valg av trasé. Vi jobber sammen med blant annet Statens Vegvesen, for å foreta videre vurdering på hvilke traseer som er realistisk å ta med inn i et forstudie, med tanke på flere ulike forhold, som for eksempel geologiske og økonomiske, sier Kenneth Svendsen.

I takt med ny vei ut av sentrum, tok man opp diskusjonen knyttet til fornying av sentrum. Hvordan kan vi gjøre Fauske sentrum mer attraktivt for innbyggere og tilreisende? Blant de oppmøtte var det flere representanter fra de politiske partiene som sitter i kommunestyret. Fauske Fremskrittsparti møtte opp med hele syv representanter til møtet.

Leif Lindstrøm fra Nordland Personbefordring synes det var fint å ha en slik arena for kunne ta opp og diskutere ulike muligheter og utfordringer, knyttet til sentrumsutviklingen.

– Det er fint å få tatt opp slike temaer, både store og små. Det er med på å starte en prosess, ved at vi får en diskusjon til ulike problemstillinger, som blant annet snøfrie fortau. Dette gjør at det kan bli mer innbydende å oppholde seg i sentrum, også på vinteren, sier Leif Lindstrøm, som representerer Nordland Personbefordring AS.

Fauske Næringsforum ønsker å takke alle de som deltok, og ser frem til neste orienteringsmøte.