Meny
til årsmøte

Årsmøte i Fauske Næringsforum

21.04.2023
Vi minner om årsmøte i Fauske Næringsforum Torsdag 27. April kl. 18.00 på Fauske Hotell
Saksliste
 
 • Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøte
 • Sak 02/23 Konstituering
 • Sak 03/23 Styrets årsberetning
 • Sak 04/23 Årsregnskap
 • Sak 05/23 Budsjett 2023
 • Sak 06/23 Aktiviteter 2022
 • Sak 07/23 Forslag til endring av vedtekter §3 Medlemmer
   
  • Første setning endres fra "Bedrifter, foreninger og organisasjoner kan tas opp som medlem i Fauske Næringsforum".
  • til "Som medlem kan opptas enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og organisasjoner med tilknytning til og/eller interesse for næringsvirksomhet".
    
 • Sak 08/23 Valg
 • Sak 09/23 Innkomne forslag
Saksliste sendes ut til deg som er påmeldt årsmøtet.

Ønsker du sakspapirer men ikke ønsker å delta på møtet, gi beskjed til ts@fauskenf.no så sender vi disse.

Påmelding til årsmøte kan gjøres her
facebook

Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Siste nytt